UL 100 Merkki 161017Upseeriliitto on Akavalainen ammattijärjestö


Upseeriliitto on Akavalainen ammattijärjestö, jonka jäsenmäärä 1.1.2018 oli yli 6300.
Liitto on perustettu 24.11.1918.

Upseereita koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa. Suurin osa Upseeriliiton jäsenistä on upseerin virassa Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa. Jäseniä ovat myös sotilaspapit ja musiikkiupseerit. Myös kadetit ja evp-upseerit voivat olla jäseniä. Puolustusvoimien palveluksessa olevien upseerien järjestäytymisaste on noin 98 %. Useat jäsenet toimivat kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä.
Upseeriliittolaisten sotilasarvot vaihtelevat kadetista kenraaliin.

Upseeriliiton tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta, joka sisältää vaikuttamista palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Upseeriliiton tehtäviä ovat:
 • palkkaneuvottelut
 • luottamusmiesten palvelut
 • neuvottelut viranomaisten kanssa
 • neuvonta palvelussuhdeasioissa
 • työttömyyskassapalvelut
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Upseeriliitto tarjoaa jäsenistölleen jäsenpalveluna:
 • koulutusta
 • oikeusturvavakuutuksen
 • vero- ja eläkeneuvontaa
 • loma-asuntoja Kuusamossa ja Vierumäellä

Upseeriliitto julkaisee Sotilasaikakauslehteä, joka on maamme johtava sotilasalan ammattilehti ja jäsenkunnan järjestölehti.

Sotilasaikakauslehti => LehtiUpseeriliiton jäsenille suositellaan sähköpostin käyttämistä jäsenpalveluasioissa.
Pääosa asioista voidaan siten hoitaa joustavimmin.


Mikäli asia kuitenkin edellyttää puhelinkontaktia, jäseniä pyydetään soittamaan ensisijaisesti arkisin klo 09.00 - 15.00.


Upseeriliiton toimiston henkilökunta


Ville Viita

Puheenjohtaja
maj  Ville Viita
(09) 6689 4010
044 501 0378
viita(at)upseeriliitto.fi

 • Upseeriliiton johtaminen
 • Neuvottelutoiminta
 • Yhteydenpito työnantajavirkamiehiin
 • Järjestöyhteistyö
 • Tiedottaminen (ulkoinen)


Pääsihteeri Hannu Sipilä

Pääsihteeri

kaptl Hannu Sipilä
(09) 6689 4011
050 340 5670
sipila(at)upseeriliitto.fi

 • Upseeriliiton toimiston johtaminen ja hallinto
 • Talous
 • Sijoitustoiminta
 • Hallituksen ja työvaliokunnan asiat
 • Oikeusturva
 • Liiton antamien lausuntojen valmistelu
 • Puheenjohtajan sijainen rutiini- ja käytännön asioissa


Kari Nousiainen

Järjestöpäällikkö

komkapt Kari Nousiainen
040 827 1747
nousiainen(at)upseeriliitto.fi


 • Upseeriliiton osastojen toiminnan ohjaus
 • Järjestöasiat ja -valmius
 • Neuvottelutoiminta Rajavartiolaitoksessa
 • Eläkeneuvonta


mies5
Tiedotuspäällikkö

komkapt Marko Varama
(09) 6689 4016
040 844 8255
varama(at)upseeriliitto.fi

 • Sotilasaikakauslehti
 • Verkkosivut
 • Upseerikalenteri
 • Tiedottaminen (sisäinen)

Mika Ylönen tsto

1. Pääluottamusmies (PV)
maj Mika Ylönen
(09) 6689 4015
0299 500 780
ylonen(at)upseeriliitto.fi

 • Luottamusmiestoiminnan johtaminen ja luottamusmiesten ohjaaminen
 • Sopimusneuvottelut
 • Neuvottelut erimielisyyskysymyksissä
 • Virkaehtosopimusneuvonta

Juhani Helin www
2. Pääluottamusmies (PV)
evl Juhani Helin
(09) 6689 4040
0299 500 781
helin(at)upseeriliitto.fi

 • Tehtävien vaativuuden arviointi keskustasolla
 • Kansainvälisten tehtävien palvelussuhteen ehdot
 • Upseeriliiton järjestämä koulutus
 • Työsuojelu, yhteistoiminta, upseerin sosiaalinen asema
 • Virkaehtosopimusneuvonta

Elopuro


Taloussihteeri

Erja Elopuro
(09) 6689 4013
040 537 1799
elopuro(at)upseeriliitto.fi

 • Palkkiot, korvaukset ja muu rahaliikenne sekä kirjanpito
 • Jäsenmaksut
 • Neuvonta pankki-, vakuutus- ja asiakassopimuksista
 • Veroneuvonta
 • Sotilasaikakauslehden tilaukset

Päivi Schroderus


Sihteeri
Päivi Schroderus
(09) 6689 4014
050 338 8228
schroderus(at)upseeriliitto.fi

 • Puheenjohtajan sihteeri
 • Tilaisuuksien käytännön järjestelyt
 • Vierumäen varaukset
 • Jäsenrekisterin hoito
 • Työttömyyskassa
 • Upseeriliiton arkisto


Upseeriliiton hallitus


Upseeriliiton liittovaltuusto


Asianajotoimisto Lindell Oy

Puh (02) 251 1004
Fax (02) 251 4106
Sähköposti: toimisto(a)asianajotoimistolindell.fi
- Asianajaja, varatuomari, maj evp Pentti Laiho, matkapuh  040 581 4112
- Asianajaja, varatuomari, maj evp Olli-Pekka Lindell, matkapuh 0400 826 078
Upseeritalo / Katajanokka / Helsinki


Upseeritalo

Liiton toimisto sijaitsee Katajanokan Kasinon pihapiirissä olevassa punatiilisessä Upseeritalossa. Soita alaoven summeria päästäksesi sisälle.

Upseeriliitto ry.
Laivastokatu 1 b B
00160 Helsinki

Toimisto on avoinna ma - pe klo 08.30-16.00

Puhelin: (09) 6689 400

Faksi: (09) 6689 4020

Sähköposti: toimisto (at) upseeriliitto.fi


Sijainti (linkki Google Maps sivustoon):

UL tsto - kartta