UL 100 Merkki 161017Upseeriliitto on Akavalainen ammattijärjestö


Upseeriliitto on Akavalainen ammattijärjestö, jonka jäsenmäärä 1.1.2018 oli yli 6300.
Liitto on perustettu 24.11.1918.

Upseereita koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa. Suurin osa Upseeriliiton jäsenistä on upseerin virassa Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa. Jäseniä ovat myös sotilaspapit ja musiikkiupseerit. Myös kadetit ja evp-upseerit voivat olla jäseniä. Puolustusvoimien palveluksessa olevien upseerien järjestäytymisaste on noin 98 %. Useat jäsenet toimivat kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä.
Upseeriliittolaisten sotilasarvot vaihtelevat kadetista kenraaliin.

Upseeriliiton tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta, joka sisältää vaikuttamista palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Upseeriliiton tehtäviä ovat:
  • palkkaneuvottelut
  • luottamusmiesten palvelut
  • neuvottelut viranomaisten kanssa
  • neuvonta palvelussuhdeasioissa
  • työttömyyskassapalvelut
  • yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Upseeriliitto tarjoaa jäsenistölleen jäsenpalveluna:
  • koulutusta
  • oikeusturvavakuutuksen
  • vero- ja eläkeneuvontaa
  • loma-asuntoja Kuusamossa ja Vierumäellä

Upseeriliitto julkaisee Sotilasaikakauslehteä, joka on maamme johtava sotilasalan ammattilehti ja jäsenkunnan järjestölehti.

Sotilasaikakauslehti => Lehti


Upseeritalo / Katajanokka / Helsinki


Upseeritalo

Liiton toimisto sijaitsee Katajanokan Kasinon pihapiirissä olevassa punatiilisessä Upseeritalossa. Soita alaoven summeria päästäksesi sisälle.

Upseeriliitto ry.
Laivastokatu 1 b B
00160 Helsinki

Toimisto on avoinna ma - pe klo 08.30-16.00

Puhelin: (09) 6689 400

Faksi: (09) 6689 4020

Sähköposti: toimisto (at) upseeriliitto.fi


Sijainti (linkki Google Maps sivustoon):

UL tsto - kartta