Upseeriliitto on Akavalainen ammattijärjestö


Upseeriliitto on Akavalainen ammattijärjestö, jonka jäsenmäärä 1.1.2016 oli 6178.
Liitto on perustettu 24.11.1918.

Upseereita koulutetaan Helsingin Santahaminassa sijaitsevassa Maanpuolustuskorkeakoulussa. Suurin osa Upseeriliiton jäsenistä on upseerin virassa puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, mutta myös kadetit ja evp-upseerit voivat olla jäseniä. Puolustusvoimien palveluksessa olevien upseerien järjestäytymisaste on noin 98 %. Useat jäsenet toimivat kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. Upseeriliittolaisten sotilasarvot vaihtelevat kadetista kenraaliin.

Upseeriliiton tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta, joka sisältää vaikuttamista palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Upseeriliiton tehtäviä ovat:
  • palkkaneuvottelut
  • luottamusmiesten palvelut
  • neuvottelut viranomaisten kanssa
  • neuvonta palvelussuhdeasioissa
  • työttömyyskassapalvelut
Upseeriliitto tarjoaa jäsenistölleen jäsenpalveluna:
  • koulutusta
  • oikeusturvavakuutuksen
  • vero- ja eläkeneuvontaa
  • loma-asuntoja Kuusamossa ja Vierumäellä
Jäsenistön lisäturvaksi liitto on neuvotellut edullisia ryhmävakuutuksia ja pankkisopimuksia. Liiton jäsenille jaetaan Upseeriliiton kalenteri.SAL kansi 9 2012

Upseeriliitto julkaisee Sotilasaikakauslehteä, joka on maamme johtava sotilasalan ammattilehti ja jäsenkunnan järjestölehti.