Upseerit ovat yksi puolustushallinnon viidestä henkilöryhmästä

Upseeriliiton jäsenkunta muodostuu upseereista, erikoisupseereista ja kadeteista.

Upseeritehtäviä ovat:

  • puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ylimmät johtotehtävät
  • puolustusvalmiuden suunnittelu
  • varusmiesten- ja reserviläisten koulutus
  • päällikkö- ja komentajatehtävät
  • taistelulentäjät
  • sota-alusten päälliköt
  • rajavalvonnan johtotehtävät
  • tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät
Upseeriliiton jäsenistö palvelee puolustusvoimien maa-, meri- ja ilmavoimissa, rajavartiolaitoksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä puolustusministeriössä tai sen alaisissa YK:n rauhanturvaamistehtävissä ja kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä.
kaikkivoimat