Upseeriliiton jäsenille suositellaan sähköpostin käyttämistä jäsenpalveluasioissa.
Pääosa asioista voidaan siten hoitaa joustavimmin.


Mikäli asia kuitenkin edellyttää puhelinkontaktia, jäseniä pyydetään soittamaan ensisijaisesti arkisin klo 09.00 - 15.00,


Upseeriliiton toimiston henkilökunta


Puheenjohtaja everstiluutnantti Ville Viita

Puheenjohtaja
evl  Ville Viita
044 501 0378
viita(at)upseeriliitto.fi

 • Upseeriliiton johtaminen
 • Neuvottelutoiminta
 • Yhteydenpito työnantajavirkamiehiin
 • Järjestöyhteistyö
 • Tiedottaminen (ulkoinen)


Pääsihteeri Hannu Sipilä

Pääsihteeri

kaptl Hannu Sipilä
(09) 6689 4011
050 340 5670
sipila(at)upseeriliitto.fi

 • Upseeriliiton toimiston johtaminen ja hallinto
 • Talous
 • Sijoitustoiminta
 • Hallituksen ja työvaliokunnan asiat
 • Oikeusturva
 • Liiton antamien lausuntojen valmistelu
 • Puheenjohtajan sijainen rutiini- ja käytännön asioissa


Kari Nousiainen

Järjestöpäällikkö

komkapt Kari Nousiainen
040 827 1747
nousiainen(at)upseeriliitto.fi


 • Upseeriliiton osastojen toiminnan ohjaus
 • Järjestöasiat ja -valmius
 • Neuvottelutoiminta Rajavartiolaitoksessa
 • Eläkeneuvonta


mies5
Tiedotuspäällikkö

komkapt Marko Varama
(09) 6689 4016
040 844 8255
varama(at)upseeriliitto.fi

 • Sotilasaikakauslehti
 • Verkkosivut
 • Upseerikalenteri
 • Tiedottaminen (sisäinen)

Mika Ylönen tsto

1. Pääluottamusmies (PV)
maj Mika Ylönen
0299 500 780
ylonen(at)upseeriliitto.fi


 • Luottamusmiestoiminnan johtaminen ja luottamusmiesten ohjaaminen
 • Sopimusneuvottelut
 • Neuvottelut erimielisyyskysymyksissä
 • Virkaehtosopimusneuvonta
Juhani Helin www
2. Pääluottamusmies (PV)
evl Juhani Helin
0299 500 781
helin(at)upseeriliitto.fi


 • Tehtävien vaativuuden arviointi keskustasolla
 • Kansainvälisten tehtävien palvelussuhteen ehdot
 • Upseeriliiton järjestämä koulutus
 • Työsuojelu, yhteistoiminta, upseerin sosiaalinen asema
 • Virkaehtosopimusneuvonta

Antti Kähkönen
Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies
maj Antti Kähkönen
0295 421 491
kahkonen(at)upseeriliitto.fi • Sopimusneuvottelut
 • Neuvottelut erimielisyyskysymyksissä
 • Virkaehtosopimusneuvonta

 • Palkkalautakunnan jäsen

Elopuro


Taloussihteeri

Erja Elopuro
(09) 6689 4013
040 537 1799
elopuro(at)upseeriliitto.fi

 • Matkalaskut, palkkiot, korvaukset ja muu rahaliikenne
 • Laskutus (mökkivuokrat, golf-pelioikeudet)
 • Kirjanpito
 • Jäsenmaksut (Upseeriliiton jäsenmaksut ja Erkon työttömyyskassan jäsenmaksut)
 • Neuvonta pankki-, vakuutus- ja asiakassopimuksista
 • Sotilasaikakauslehden tilaukset

Päivi Schroderus


Sihteeri
Päivi Schroderus
(09) 6689 4014
050 338 8228
schroderus(at)upseeriliitto.fi

 • Jäsenpalvelu
 • Puheenjohtajan sihteeri
 • Tilaisuuksien käytännön järjestelyt
 • Vierumäen ja Himoksen varaukset
 • Jäsenrekisterin hoito
 • Työttömyyskassa

Upseeriliiton hallitus


Upseeriliiton liittovaltuusto


Asianajotoimisto Lindell Oy

Puh (02) 251 1004
Fax (02) 251 4106
Sähköposti: toimisto(a)asianajotoimistolindell.fi
- Asianajaja, varatuomari, maj evp Pentti Laiho, matkapuh  040 581 4112
- Asianajaja, varatuomari, maj evp Olli-Pekka Lindell, matkapuh 0400 826 078