Sotilasaikakauslehden PDF-versiot ovat vain jäsenten käytössä alkaen numerosta 5/2008.

Sotilasaikakauslehti
Sotilasaikakauslehti
on sotilaiden ja sotilasalasta kiinnostuneiden ammattilehti, jonka artikkelit käsittelevät niin Suomen kuin muidenkin maiden puolustusvoimia, turvallisuuspolitiikkaa, asetekniikan kehitystä, alan kirjallisuutta, historiaa, taktiikkaa, johtamista jne.

Sotilasaikakauslehti on myös Upseeriliiton jäsenlehti, jonka keltaisilla sivuilla on ajankohtaista tietoa Upseeriliiton järjestöasioista, sosiaalisista ja taloudellisista kysymyksistä, oikeusturvasta, verotuksesta, vapaa-ajan vietosta ja monista liiton tarjoamista palveluista jäsenkunnalleen.

Sotilasaikakauslehti ilmestyy heinäkuuta lukuunottamatta kerran kuussa. Se tulee jäsenetuna kaikille Upseeriliiton jäsenille.

Sotilasaikakauslehteä jaetaan ilmaiskappaleina viranomaisille, valtion- ja puolustushallinnon johtotehtävissä oleville sekä muille Upseeriliiton sidosryhmille.

Tilaaminen

Lehden voi tilata vuodeksi kerrallaan tai jatkuvaksi tilaukseksi, jonka voi halutessaan keskeyttää. Vuosikerran hinta on 67 euroa, irtonumerot 8 euroa (+ postituskulut).

Sotilasaikakauslehden voit tilata osiosta lomakkeet.  Samalla lomakkeella voit tilata myös lehden yksittäiskappaleita.

Sotilasaikakauslehti ottaa vastaan kirjoituksia, joiden toimittamisesta voi sopia joko päätoimittajan tai toimitussihteerin kanssa. Kirjoitukset voi lähettää sähköpostilla osoitteseen: varama (at) upseeriliitto.fi. Toimitus tarvitsee kirjoittajasta yhteystiedot, henkilötunnuksen, tilinumeron, verotuskunnan ja veronpidätysprosentin (=verokortin jäljennös) sekä kirjoittajan kuvan ja lyhyen esittelyn.

Mielipidepalstalle nimimerkillä kirjoitettaessa on ilmoitettava kirjoittajan oikea nimi, joka jää vain toimituksen tietoon. (Nimimerkillä kirjoitettuja julkaistaan vain poikkeustapauksissa.)

Toimitus
Laivastokatu 1 b
00160 Helsinki
puh (09) 6689 4016
fax (09) 6689 4020
Tilaushinnat
Vuosikerta 67 EUR
Irtonumero 8 EUR
(+ postitus)

Ilmoitustilan myynti
Juha Halminen
puh 050 592 2722
Hämeentie 7
30100 FORSSA   
juha.halminen@kolumbus.fi
SAL MediaKit 2018 (pdf) (2.3 MB)
SAL Mediakortti 2018 (pdf) (2.1 MB)
Toimitussihteeri ja
keltaiset sivut

Marko Varama
puh (09) 6689 4016,
040 844 8255
varama@upseeriliitto.fi
Päätoimittaja
Martti Lehto
puh 040 525 6630
lehto.martti@kolumbus.fi
Toimituksen sihteeri
Erja Elopuro
puh (09) 6689 4013,
040 537 1799
elopuro@upseeriliitto.fi
Osoitemuutokset
ja kirjanpito
puh (09) 6689 4013,
040 537 1799
elopuro@upseeriliitto.fi
Toimittajat:
Kirjallisuus
Sampo Ahto
Historia
Ohto Manninen


Katsaukset
Juha-Antero Puistola
Jyri Kosola
sarjakuva