Upseeriliitto kehittää viestintäänsä

Upseeriliiton hallitus on päättänyt kehittää viestintää, jotta se tukee paremmin liiton vaikuttamista eri tasoilla. Tavoitteeksi on asetettu:
  1. Upseeriliiton viestintää kehitetään ammattimaisemmaksi ja laadukkaammaksi.
  2. Viestinnällä tuetaan maanpuolustusaatteellisen ammattijärjestön vaikuttamista.
  3. Viestinnällä tavoitetaan päättäjät ja jäsenistö.
Viestinnässä Sotilasaikakauslehden rinnalle tulevat jäsenistölle ja osastoille lähetettävät uutiskirjeet, yhteisöviestintä, sosiaalinen media ja mediaviestintä.

Sähköinen uutiskirje lähetetään jäsenistölle ja se löytyy myös verkkosivuilta. Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista tärkeistä asioista.
Yhteisöviestinnässä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää hyvää yhdessä tekemistä ja vahvistaa yhteistä upseerien järjestöidentiteettiä. Sitä toteutetaan kasvokkain neuvottelupäivillä ja liittovaltuustossa sekä kehittämällä sähköisiä viestintäkanavia, joilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja esimerkiksi tulossa olevista koulutuksista, tapahtumista ja vierailuista.
Sosiaalinen media on yhä vahvemmin noussut nopean tiedottamisen ja vaikuttamisen kanavaksi. Upseeriliitto tulee käyttämään yhä tehokkaammin mm. Facebookia, Twitteriä ja Youtubea oman viestinsä välittämiseen eri kohderyhmille.
Mediaviestinnässä Upseeriliitto on saanut hyvin äänensä kuuluville tänä vuonna. Jatkossakin ajankohtaisia vaikuttamisen teemoja nostetaan esimerkiksi tiedotteiden avulla median tietoisuuteen. Tämä vaatii myös enemmän panostusta liiton viestintämateriaalin tuottamiseen.

Edellä kuvattu Upseeriliiton vaikuttavuuden vahvistaminen, lisäämällä viestintää eri muodoissa, edellyttää resurssointia tälle alueelle.

Sotilasaikakauslehti
Vuodesta 2019 alkaen lehti ilmestyy parillisina kuukausina helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuussa kunkin kuukauden puolessa välissä. Painetun lehden vähentäminen mahdollistaa työn kohdistamisen viestintään edellä kuvatulla tavalla. Sotilasaikakauslehti tulee edelleen säilymään keskeisenä tiedottamisen ja viestinnän välineenä jäsenistölle. Lehteä kehitetään luomalla liiton verkkosivuille digitaalinen alusta, jonka avulla lehteä on entistä helpompi lukea verkossa eri laitteilla ja jakaa juttuja sähköisesti.
Tämä järjestely mahdollistaa Upseeriliiton edunvalvonnan vaikuttavuuden lisäämisen monipuolistamalla ja vahvistamalla viestintää sen eri muodoissaan.


Sotilasaikakauslehti
Sotilasaikakauslehti
on sotilaiden ja sotilasalasta kiinnostuneiden ammattilehti, jonka artikkelit käsittelevät niin Suomen kuin muidenkin maiden puolustusvoimia, turvallisuuspolitiikkaa, asetekniikan kehitystä, alan kirjallisuutta, historiaa, taktiikkaa, johtamista jne.

Sotilasaikakauslehti on myös Upseeriliiton jäsenlehti, jonka keltaisilla sivuilla on ajankohtaista tietoa Upseeriliiton järjestöasioista, sosiaalisista ja taloudellisista kysymyksistä, oikeusturvasta, verotuksesta, vapaa-ajan vietosta ja monista liiton tarjoamista palveluista jäsenkunnalleen.

Sotilasaikakauslehti ilmestyy vuoden 2019 alusta lähtien kuutena numerona vuodessa, parillisina kuukausina. Se tulee jäsenetuna kaikille Upseeriliiton jäsenille.

Sotilasaikakauslehteä jaetaan ilmaiskappaleina viranomaisille, valtion- ja puolustushallinnon johtotehtävissä oleville sekä muille Upseeriliiton sidosryhmille.

Tilaaminen

Lehden ilmestymistiheys laskee vuodesta 2019 alkaen 6 numeroon vuodessa, jotka ilmestyvät aina vuoden parillisina kuukausina (ensimmäinen vuoden 2019 numero tulee helmikuussa). Vuosikerran hinta laskee 40 euroon, irtonumerot maksavat edelleen 8 euroa (+ postituskulut).

Sotilasaikakauslehden voit tilata osiosta lomakkeet.  Samalla lomakkeella voit tilata myös lehden yksittäiskappaleita.

Sotilasaikakauslehti ottaa vastaan kirjoituksia, joiden toimittamisesta voi sopia joko päätoimittajan tai toimitussihteerin kanssa. Kirjoitukset voi lähettää sähköpostilla osoitteseen: varama (at) upseeriliitto.fi. Toimitus tarvitsee kirjoittajasta yhteystiedot, henkilötunnuksen, tilinumeron, verotuskunnan ja veronpidätysprosentin (=verokortin jäljennös) sekä kirjoittajan kuvan ja lyhyen esittelyn.

Mielipidepalstalle nimimerkillä kirjoitettaessa on ilmoitettava kirjoittajan oikea nimi, joka jää vain toimituksen tietoon. (Nimimerkillä kirjoitettuja julkaistaan vain poikkeustapauksissa.)

Toimitus
Laivastokatu 1 b
00160 Helsinki
puh (09) 6689 4016
fax (09) 6689 4020
Tilaushinnat
Vuosikerta 40 EUR
Irtonumero 8 EUR
(+ postitus)

Ilmoitustilan myynti
Juha Halminen
puh 050 592 2722
Hämeentie 7
30100 FORSSA   
juha.halminen@kolumbus.fi
SAL MediaKit 2018 (pdf) (2.3 MB)
SAL Mediakortti 2018 (pdf) (2.1 MB)
Toimitussihteeri ja
keltaiset sivut

Marko Varama
puh (09) 6689 4016,
040 844 8255
varama@upseeriliitto.fi
Päätoimittaja
Martti Lehto
puh 040 525 6630
lehto.martti@kolumbus.fi
Toimituksen sihteeri
Erja Elopuro
puh (09) 6689 4013,
040 537 1799
elopuro@upseeriliitto.fi
Osoitemuutokset
ja kirjanpito
puh (09) 6689 4013,
040 537 1799
elopuro@upseeriliitto.fi
Toimittajat:
Kirjallisuus
Sampo Ahto
Historia
Ohto Manninen


Katsaukset
Juha-Antero Puistola
Jyri Kosola
sarjakuva