SAL 9/2018  Arvostaako Puolustusvoimat antamaansa koulutusta

Juhani Helin www


Upseeriliitto arvostaa kaikkien henkilöstöryhmien tekemää arvokasta työtä maanpuolustuksen eteen. Jokaisella henkilöstöryhmällä Puolustusvoimissa on omat palkkausjärjestelmäsopimuksensa. Järjestelmät ja niiden tehtävien vaativuuden arvioinnit eroavat merkittävästi toisistaan. Palkkaus pääosin on oikein suhteessa tehtävän vaativuuteen ja siinä vaadittavaan osaamiseen/koulutukseen.

Hyvänä esimerkkinä samassa tehtävässä työskentelystä saatavan korvauksen erilaisuudesta on nuoren upseerin tyypillinen aloitustehtävä perusyksikössä; joukkueen johtaja. Tehtävän sisältö ja vastuut ovat identtiset riippumatta siitä, minkä henkilöstöryhmän edustaja sitä tekee.

Palkkauksen erilaisuuteen toki vaikuttaa myös palkkausjärjestelmän henkilökohtaiseen suoritusarviointiin perustuva henkiosuus palkkauksesta, joka nuorella upseerilla aloitustehtävässään on 17%. Ali- ja opistoupseerit ollessaan joukkueenjohtajan tehtävässä ovat yleensä jo pidempään Puolustusvoimissa palvelleena saaneet korkeamman henkiosuuden.

Onko oikein?

Käytännössä aliupseeri joukkueenjohtajana ansaitsee noin 400–500 euroa ja opistoupseeri noin 600–800 euroa kuukaudessa enemmän kuin upseeri. Mitä asialle olisi tehtävä, että tilanne saadaan korjattua?

Juhani Helin