SAL 4/2018  Seuraa ja kannusta viestintää

mies5

Upseeriliiton pääasiallinen viestintäväline jäsenistölle ja muille tärkeille kohderyhmille on kädessäsi oleva Sotilasaikakauslehti. Printtimedia (lehti) on hyvä ja luotettava keino laajemmin selitettyjen ja perusteltujen asioiden jakamiseen. Painettu sana on edelleen vahva.


www.upseeriliitto.fi
-verkkosivut ovat olleet käytössä useita vuosia. Julkisten, kaikille avointen sivujen, lisäksi niissä on kirjautumisen vaativa jäsenosio. Jäsenosiossa on paljon hyödyllistä tietoa. Silloin tällöin tulee palautetta, että ”jäsenosioon kirjautuminen vie aikaa” tai ”eipä ole tullut jäsentunnuksia hankittua mutta tietoa kaipaisin...” Suosittelen kaikille jäsenille kuitenkin uhraamaan aikaa muutaman sekunnin tunnusten hankkimiseen ja verkkosivujemme jäsenosion aktiivisempaa käyttämistä.

Sosiaalisessa mediassa Upseeriliitolla on Facebook ja Twitter -tilit. Niitä käytämme lyhyiden omien tai muiden sanomien jakamiseen, joiden julkisuudella pyritään vaikuttamaan meille tärkeisiin asioihin. Sosiaalisen median merkitystä päätösten tekemisen taustalla ei pidä väheksyä. Viestien painoarvoa ja vaikuttavuutta lisää niiden aktiivinen seuraaminen, tykkääminen ja edelleen jakaminen. Lähdekritiikki on tietty syytä pitää kirkkaan mielessä. Sosiaalinen media on infosodan ja trolliarmeijoiden helppokulkuista maastoa

Marko Varama