SAL 9/2018  Oikeusturvavakuutus on välttämätön

Pääsihteeri Hannu SipiläUpseeriliitto on vakuuttanut jäsenensä ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Yksittäinen henkilö ei saa vastaavaa, työelämän oikeusturvavahingot kattavaa vakuutusta mistään vakuutusyhtiöstä. Tarjolla on vain vakuutuksia yksityiselämän riitatilanteisiin, mutta niistäkin iso osa jää vakuutuksen ulkopuolelle.

Upseeriliiton jäsenilleen ottama ammatillinen vakuutus on elintärkeä kadetista kenraaliin. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen toiminta on monin osin riskialtista, vaikka kuinka pyrittäisiin turvalliseen toimintaan. Aseiden, ajoneuvojen ja suurten varusmiesjoukkojen kanssa toimittaessa tapahtuu väistämättä jopa kuolemantapauksia ja vakavia loukkaantumisia. Täydelliseen turvallisuuteen ei ikävä kyllä tulla koskaan pääsemään.

Sotilasorganisaatioiden toiminta on hyvin tarkkaan erilaisilla pysyväismääräyksillä ja muilla ohjeilla säänneltyä. Sekä Puolustusvoimien että Rajavartiolaitoksen kulttuuriin kuuluu aloittaa esitutkinta hyvinkin pienistä asioista. Välillä tuntuu, että esitutkintoja aloitetaan suorastaan tyhjänpäiväisistä asioista, mutta se on ajan henki. Yksittäiselle upseerille on kuitenkin aina iso asia, kun häntä epäillään rikoksesta.

Apua jo esitutkintaan

Lakimiehen apu jo esitutkinnassa on usein erittäin tärkeää, mutta viimeistään oikeudenkäynneissä välttämätöntä. Lakimiehen tietämys prosessin kulusta auttaa paljon. Monet asiat ovat niin tulkinnanvaraisia, että sotilasorganisaation toiminnan tunteva lakimies pystyy usein vaikuttamaan oikeuden päätökseen merkittävästi. Tämä on tärkeää paitsi syyllisyydestä, myös mahdollisesta seuraamuksesta ja korvauksista päätettäessä.

Jos jollakin on sellainen käsitys, että työnantaja tukisi virkamiestä oikeusturvaan liittyvissä asioissa, niin käsitys on väärä.

Upseeriliitto on hoitanut kulut sellaisessakin tapauksessa, jossa korkea-arvoisia työnantajavirkamiehiä syytettiin väärinkäytöksistä. He olivat tehneet välttämättömiä päätöksiä Pääesikunnan ohjeiden mukaisesti, mutta tämä ei vaikuttanut asiaan. Työnantaja ei todellakaan tarjoa lakimiehiä oikeuteen avuksi, vaikka upseeri olisi kuinka ollut Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen asialla. Pidän tätä selkeänä epäkohtana.

Uhkana kymmenien tuhansien kulut

Mikäli upseerien asioita käsitellään oikeudessa, nousevat kulut jo ensimmäisessä oikeusasteessa useisiin, jopa 10000 euroon. Jos päätöksestä valitetaan, voidaan toisen oikeusasteen jälkeen olla jo 20000 euron kuluissa. Kalleimmillaan on nähty yli 50000 euron kuluja laajoissa kokonaisuuksissa. Tällainen summa suistaa tyypillisen upseerin talouden pahasti raiteiltaan. Muutaman tuhannen kulut kirpaisevat ikävästi. Vakuutuksessa on 15 % omavastuu. Ei siis kannata suin päin valita kalleinta lakimiestä.

Upseeriliitolla on yhteistyösopimus turkulaisen asianajotoimisto Lindellin kanssa. Ensimmäinen soitto heille on Upseeriliiton jäsenille joka tapauksessa ilmainen, on kyse työ- tai siviiliasiasta. Ei siis kannata epäröidä soittoa, jos näyttää siltä, että lakimiehen palveluita tarvitaan. Joissakin tapauksissa viivästely saattaa myös haitata asian myönteistä ratkaisemista.

Tällä hetkellä vakuutusyhtiön maksamien korvausten katto on 10000 euroa, mutta mikäli oikeusturvakulut menevät sen yli, on Upseeriliitto hallituksen päätöksellä maksanut kulut suoraan kassastaan. Korvauskaton nostamisesta neuvotellaan parhaillaan vakuutusyhtiön kanssa.

Tänä vuonna vakuutus tai Upseeriliitto suoraan on tukenut kymmeniä upseereja oikeudellisella avulla. Korvauksen hakemisen vakuutusyhtiöltä hoitaa lakimies. Korvauksia on alkuvuodesta maksettu vakuutuksesta tai muuten jo niin paljon, että loppuvuodesta yhteensä 100000 euron raja saattaa mennä rikki.

Vakuutuksen piiristä on suljettu pois tahalliset teot, mutta sellaisia on tullut vastaan hyvin harvoin. Tarkoitus ei ole tukea rikollisia, vaan upseereita, jotka ovat yrittäneet tehdä työnsä hyvin.

Hannu Sipilä