SAL 9/2018  Ajankohtaista Rajavartiolaitoksesta

Antti Kähkönen

Virkaehtosopimusneuvottelujen alkuun on vielä aikaa, mutta valmistautuminen tulevaan kierrokseen on jo alkanut. Järjestöpäällikkö kirjoitti edelliseen lehteen tällä hetkellä meneillään olevista neuvotteluista johtavan virkamiehen rajan mahdollisesta uudelleen määrittämisestä. Samaan aikaan neuvotteluja käydään myös lentolisäjärjestelmän kehittämisestä. Molemmat työt etenevät kehittämisryhmässä sovitun aikataulun mukaisesti ja niiden etenemisestä tiedotetaan, kun sen aika on.

Rajaosasto kokoontuu syyskokoukseen lokakuun alkupäivinä ja heti perään järjestetään luottamusmiesten koulutustilaisuus. Syyskokouksessa asialistalle nousevat varmasti myös neuvottelutavoitteet, joita luottamusmiehillä on oiva mahdollisuus tarkentaa luottamusmieskoulutuksen yhteydessä. Jos syyskokous jää välistä, olkaa yhteydessä omaan luottamusmieheen tai minuun mahdollisten esitysten osalta.

Työaikalain kokonaisuudistus on käynnissä, valmisteluiden ollessa jo pitkällä. Hallituksen esityksessä rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien virkamiehet on rajattu työaikalain ulkopuolelle. Täysin ilman työaikalain suojaa eivät Rajavartiolaitoksen virkamiehet kuitenkaan ole jäämässä, mikäli laki säädetään esityksen mukaisesti. 2§ poikkeukset soveltamisalasta nimittäin määrää, että työaikalain lepoaikoja ja vähimmäistyöaikaa vastaava suoja tulee turvata virkaehtosopimuksella.

Mikäli työaikalaki tulee voimaan ennen 2019 virkaehtosopimuskierrosta, täytyy työaikoja koskevaan virkaehtosopimukseen tehdä mahdolliset ja tarvittavat muutokset.

Tulevaa toimintaa

Osana toukokuussa solmittua virkaehtosopimusta muutettiin luottamusmiessopimusta. Aikatauluista johtuen hallintoyksiköiden luottamusmiehet valittiin vanhojen luottamusmiesten keskuudesta sopimisperiaatteella. Syksyn edetessä on kuitenkin järjestettävä hallintoyksiköiden yhteisten luottamusmiesten vaalit. Vaalit on tarkoitus toteuttaa syyskuun aikana ja vaalien toimeenpanosta ehdokasasetteluineen tullaan tiedottamaan piakkoin.

Upseeriliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Upseeriliiton hallitus myönsi Rajaosastolle tukirahaa Rajaosaston oman juhlan järjestämiseen. Juhlan valmistelut ovat käynnissä ja kutsut tulevat yksityiskohtien tarkennettua. Juhlat tullaan järjestämään uudistetulla Katajanokan Kasinolla 1.12.2018. Varatkaa siis kalenterista tilaa itselle ja seuralaiselle yhteisiin rajamiesten juhliin!

Yhteystiedot

Pääluottamusmiehen uusi puhelinnumero: 0295 421 491
Sähköposti: kahkonen@upseeriliitto.fi

Olkaa yhteydessä, olen olemassa jäseniä varten!

Antti Kähkönen