Julkiset tiedotteet

14.12.2018 Upseereita on liian vähän jo nyt

Upseeripula on syntynyt uusista suorituskyvyistä, kansainvälisten tehtävien tarpeesta ja mm. MPK:n tarvitsemista uusista tehtävistä.

Lue lisää

 

12.12.2018 Upseerin tehtäviin ei ole ohituskaistaa

Upseerit arvostavat aliupseerien ammattitaitoa heidän omissa tehtävissään, mutta upseerin tehtävät edellyttävät aina upseerin tutkintoa.

Lue lisää

 

24.11.2018 Upseeriliitto 100 vuotta 24.11.2018

”Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin. Upseeri tarvitsee puolustajansa – Upseeriliiton.”

Lue lisää

 

Upseerit vaativat päivitystä työaikoihinsa

"Nykyinen työaikalaki on todella vanha, vuodelta 1970, presidentti Kekkosen allekirjoittama. Laki ei vastaa mitenkään nykyistä työaikasuojelua."

Lue lisää

 

29.10.2018 Puolustuskykyä ollaan rapauttamassa

Upseeriliiton ja Reserviupseeriliiton yhteinen huoli upseerien määrästä ja puolustuskyvystä. "Ei ole olemassa vajetta vaan suoranainen upseeripula. Puolustusvoimissa on tällä hetkellä 200 upseerin lisätarve."

Lue lisää

 

25.10.2018 VES-neuvottelut jatkuvat suunnitellusti

Tarkennettu virkaehtosopimusneuvottelu alkoi puolustusministeriössä 25.10.2018.

Lue lisää

 

12.10.2018 Aselaki syrjii ammattisotilaita

Ampuma-aselain tulee mahdollistaa sekä lyhyiden että pitkien käsiaseiden hankinta ammattisotilaille. Ammattisotilaiden ampumataitoa ja mahdollisuuksia harrastaa ammuntaa ei saa vaarantaa.

Lue lisää

 

21.9.2018 Nordisk Officers Alliance (NOA) had a meeting in Finland

We take a stand on the important thing: how the working time of the Nordic officers should be protected.

Lue lisää

 

16.7.2018 Upseerien määrää on lisättävä

Puolustusministeri oikeassa armeijan henkilöstövajeesta, mutta upseerien tarve on paljon enemmän

Lue lisää

 

21.6.2018 Sopimukset allekirjoitettiin puolustusministeriössä

Sopimus on voimassa 1.6.2018 alkaen.

Lue lisää

 

20.6.2018 Puolustusministeriön tiedote 20.6.2018

Upseerin viran erityisiä kelpoisuusvaatimuksia tarkistettu

Lue lisää

 

7.6.2018 Sotilaat ovat edelleen lainsuojattomia

Aliupseeriliiton, Päällystöliiton ja Upseeriliiton yhteinen kannanotto työaikalain valmisteluun

Lue lisää

 

24.5.2018 Sitkeys palkittiin - neuvottelutulokset signeerattu

Puolustusministeriön ja Rajavartiolaitoksen kanssa käytiin pitkät neuvottelut virkaehtosopimukseen liittyvien virastoerien varallisuuden kohdentamisesta.

Lue lisää

 

4.5.2018 Pohjoismaista yhteistyötä edunvalvonnassa

Nordisk Officers Alliance (NOA) puheenjohtajien kokous Helsingissä. NOA meeting in Finland. Nordiskt samarbete inom intressebevakning.

Lue lisää

 

27.4.2018 Vuoden upseeri majuri Mika Ylönen

Upseeriliiton liittovaltuuston kevätkokouksen yhteydessä Helsingissä 27.4.2018 julkistettiin Upseeriliiton valitsema Vuoden upseeri

Lue lisää

 

6.4.2018 Puheenjohtajat Ruotuväessä

Uusimmassa Ruotuväki-lehdessä haastateltu Upseeriliiton, Päällystöliiton ja Aliupseeriliiton puheenjohtajia

Lue lisää

 

6.3.2018 JUKOn hallitus vahvisti kaikki neuvottelutulokset

JUKOn hallitus on tänään 6.3. pitämässään kokouksessa vahvistanut kaikki neuvottelutulokset. Neuvottelujärjestö JUKO pitää liittokierroksella syntyneitä sopimuksia tasoltaan kohtuullisina.

Lue lisää

 

5.3.2018 JUKO tehostaa tukea yliopistosektorille

JUKO aloittaa keskiviikkona 7.3. klo 7 työsuhteisia koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tukeakseen yliopistoneuvotteluja. Kielto ei koske virkasuhteisia.

Lue lisää

 

26.2.2018 Jo tuhannet akavalaiset kilpailuttaneet lainansa

Danske Bankin laajentunut yhteistyö Akavan kanssa on kaksinkertaistanut asuntolainahakemusten määrän Danske Bankiin vuoden takaisesta. Akavan jäsenliittojen jäsenet saavat Danske Bankilta nykyistä marginaaliaan matalamman marginaalin helmikuun ajan.

Lue lisää

 

23.2.2018 Neuvottelut edistyvät hitaasti

Virastokohtaisten neuvottelujen valmistelut on aloitettu tapaamisilla puolustusministeriössä ja Rajavartiolaitoksessa.

Lue lisää

 

14.2.2018 Virkaehtosopimuksen tilanteesta

Neuvottelutuloksen käsittely jatkuu

Lue lisää

 

10.2.2018 Valtion sopimusalalle neuvottelutulos virka- ja työehdoista

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän. Upseeriliiton hallinto käsittelee asiaa viikonloppuna sekä alkuviikosta.

Lue lisää

 

7.2.2018 JUKO ry valtiosektori

Valtiosektorin järjestöiltä uusia esityksiä tekstierimielisyyksien ratkaisemiseksi

Lue lisää

 

5.2.2018 JUKO ry valtiosektori

JUKO valmis antamaan työtaisteluvaroituksen, jos valtion neuvottelut eivät etene

Lue lisää

 

5.2.2018 JUKO ry valtiosektori

Valtion neuvottelut jatkuvat takkuillen.

Lue lisää

 

4.2.2018 JUKO ry valtiosektori

Takapakkia valtion neuvotteluissa. Neuvottelut keskeytetty.

Lue lisää

 

4.2.2018 JUKO ry valtiosektori

Valtion neuvottelpöydässä sunnuntaina sekä raha- että tekstikysymyksiä

Lue lisää

 

1.2.2018 JUKO ry valtiosektori

Valtion pöytään haetaan uusia ratkaisumalleja

Lue lisää

 

30.1.2018 Sotilasjärjestöjen yhteinen tiedote

Valtion neuvotteluhaluttomuus ihmetyttää - sopimisen perintö vaarassa

Lue lisää

 

30.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Palkansaajajärjestöt: odotamme valtiotyönantajalta realistista tarjousta.

Lue lisää

 

29.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Valtiotyönantajan ensimmäinen tarjous palkankorotuksista ei ollut tästä maailmasta.

Lue lisää

 

27.1.2018 Puolustuksen ja rajan hallinnonalojen neuvottelut saatava käyntiin

Turvallisuusala luo perustan koko yhteiskunnan toimivuudelle. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen organisaatiolla sekä henkilöstöllä on jatkuva valmius tämän tehtävän toteuttamiseksi.

Lue lisää

 

26.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Järjestöjen sopimuskoonnos sekä yleiskorotuksen ja paikallisen erän suhde valtion neuvottelupöydässä.

Lue lisää

 

25.1.2018 Rajavartiolaitokselle tuomio virkaehtosopimusrikkomuksesta

Raja- ja merivartiokoulun kieltenopettajien tehtävän vaativuusarvioinnista ja palkan määräytymisperusteista syntynyt erimielisyys käsiteltiin Työtuomioistuimessa.

Lue lisää

 

24.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Valtiotyönantajan sopimuskoonnoksessa vain häivähdys henkilöstön tavoitteista.

Lue lisää

 

22.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Maanantaina 22.1. valtion neuvottelupöydässä keskusteltiin niistä molempien osapuolten tavoitteista, joita ei oltu vielä käsitelty yksityiskohtaisesti. Listalla oli esimerkiksi muutosturva ja palkkausjärjestelmät.

Lue lisää

 

19.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Vuosilomat, matkakustannusten korvaaminen ja henkilöstöedustajien asema esillä valtion pöydässä.

Lue lisää

 

18.1.2018 Akava ja Danske Bank syventävät yhteistyötään

Lähes miljoona suomalaista voi alentaa asuntolainamarginaaliaan. Danske Bank ja Akavan jäsenliitot laajentavat yhteistyötään asuntolainoihin.

Lue lisää

 

17.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Työnantaja penseänä valtion väen työaikatavoitteille

Lue lisää

 

12.1.2018 JUKO ry valtiosektori

Vilkasta keskustelua palkansaajien tavoitteista valtion neuvottelupöydässä.

Lue lisää

 

15.12.2017 Akavan toimintaa organisoidaan uudelleen

Akavan liittokokous päätti 28. marraskuuta uudistaa Akava-yhteisön tehtäviä, toimintaa ja sisäistä työnjakoa.

Lue lisää

 

24.11.2017 Ville Viita puheenjohtajaksi

Upseeriliiton liittokokous valitsi Upseeriliiton puheenjohtajaksi Ville Viidan kaudelle 2018-2020 selkeällä enemmistöllä 1. äänestyskierroksella.

Lue lisää

 

3.11.2017 Puheenjohtajaehdokkaat keskustelupaneelissa

Upseeriliiton puheenjohtajaehdokkaiden keskustelupaneelin taltiointi nähtävissä Jäsentiedotteissa.

Lue lisää

 

11.10.2017 Reservissä on mahdollisuuksia

Upseeriliiton Evp-työryhmä järjestää koulutusta reserviin siirtyville tai jo reservissä oleville jäsenilleen. Toki tilaisuuksiin voivat osallistua "nuoremmatkin" jäsenemme.

Lue lisää

 

5.9.2017 Sotilaiden pakolliset eroamisiät muuttuvat

Puolustusvoimista annetun lain 47 § on muutettu. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2018.

Lue lisää


7.7.2017 Akava: Asiantuntijatyötä tekevät on saatava kattavasti työaikalain piiriin

Akava pitää erinomaisina työaikalakiesityksen tavoitteita parantaa työaikasuojelua ja lisätä joustavuutta. Toteutuessaan ne vahvistavat työntekijöiden työhyvinvointia ja pidentävät työuria. Akava pitää välttämättömänä, että esitystä korjataan muun muassa soveltamisalan osalta ja että hallitus vie sen jälkeen esitystä eteenpäin.

Lue lisää

 

28.6.2017 Presidentti vahvisti kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen lakimuutokset

Tasavallan presidentti on 28.6.2017 vahvistanut lait puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1.7.2017.

Lue lisää


20.6.2017 Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkko luo kattavaa turvaa

Valtiokonttorin järjestämään Kehittyvä turvaverkko -teemapäivään osallistui 14. kesäkuuta reilut 50 asevelvollisten ja kriisinhallintahenkilöstön turvaverkkoasioista kiinnostunutta.

Lue lisää


13.6.2017 Pääministeri: Hallituskriisi on peruttu

Pääministeri Juha Sipilä esittää, että hallitusyhteistyötä jatketaan perussuomalaisista lohjenneen Uusi vaihtoehto -ryhmän kanssa.

Lue lisää


12.6.2017 Puolustusministeri vaihtuu?

Suomen nykyisen hallituksen jouduttua kriisiin vaihtunee osa ministereistä.

Lue lisää


23.5.2017 Akava: Puolen miljardin veronkevennykset saatava vuonna 2018

Akavan tavoitteena syksyn tulevalla liittokierroksella on parantaa palkansaajien ostovoimaa ja työllisyyttä. Nämä tavoitteet eivät toteudu ilman tuntuvaa veronkevennyspakettia hallitukselta.

Lue lisää

 

23.5.2017 Vuoden työpaikkavaikuttaja valittiin ensimmäisen kerran

Akava palkitsi liittokokouksessaan 23.5.2017 ensimmäistä kertaa kaksi luottamusmiestä vuoden työpaikkavaikuttajina: yhden julkiselta ja toisen yksityiseltä sektorilta.

Lue lisää

 

22.5.2017 JUKOn toiminnanjohtajaksi Maria Löfgren

Maria Löfgren aloittaa tehtävässään ensi syksynä, kun JUKOn pitkäaikainen neuvottelujohtaja Risto Kangas jää eläkkeelle.

Lue lisää

 

19.5.2017 Esitys: Puolustusvoimien tehtäviin kansainvälisen avun antaminen

Puolustusvaliokunnan mietinnössä puolustusvoimista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että puolustusvoimien tehtäviin lisätään uutena tehtävänä osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä voidaan tarvittaessa käskeä tehtäviin.

Lue lisää

 

28.4.2017 Vuoden upseeri: majuri Mikko Valtanen

Upseeriliiton liittovaltuuston kevätkokouksen yhteydessä Katajanokan Kasinolla Helsingissä 28.4.2017 julkistettiin Upseeriliiton valitsema Vuoden upseeri ja palkittiin upseereita ansiomitalein.

Lue lisää

 

6.4.2017 JUKOry vahvistuu entisestään valtiosektorilla

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn asema valtiosektorin suurimpana pääsopijajärjestönä vahvistuu, kun Ammattiliitto Ava liittyy sen jäseneksi.

Lue lisää


15.3.2017 Upseeriliiton jäsentutkimus 2017

Taloustutkimus Oy toteutti Upseeriliiton jäsenkyselyn tammikuussa 2017. Tutkimuksen tuloksista myös uusimmassa Sotilasaikakauslehdessä.

Lue lisää


16.2.2017 Puolustusselonteko 2017

Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 16.2.2017.

Lue lisää


10.1.2017 Ohje ja YLPALVO 2017

Pääesikunta julkaisi 23.12.2016 Puolustusvoimien asessorin laatiman ohjeen liittyen Yleiseen palvelusohjesääntöön (2017)

Lue lisää


22.12.2016 Uusi YLPALVO

Uuden Yleisen Palvelusohjesäännön soveltamisesta tulossa ohjauskirje.

Lue lisää


21.12.2016 Kansainvälisen avun palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan

Lakiin Puolustusvoimista valmistellaan muutosta, joka koskee kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista.

Lue lisää


20.12.2016 Eduskunnassa kirjallinen kysymys sotilaiden sananvapaudesta

Mikko Kärnä, Elina Lepomäki ja Olli-Poika Parviainen ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen.

Lue lisää


19.12.2016 Sotilaiden sananvapaudesta

Uuden Yleisen palvelusohjesäännön sisällössä epäselvyyksiä

Lue lisää


7.12.2016 Vain petkuttaja väittää eläkeköyhyyden katoavan eläkeindeksin muutoksella

Akavan hallitus tyrmää jyrkän yksimielisesti eläkeindeksin muutoksen, jota koskeva kansalaisaloite siirtyy eduskunnan käsittelyyn torstaina.

Lue lisää


17.10.2016 Upseeriliiton uutiskirjeen vahvistus

Liiton www-sivujen uudistamiseen liittyen olemme lähettäneet alla olevan sähköpostin 14.10.2016. Jos ette halua uutiskirjettä, voitte jättää viestin huomioimatta. Uutiskirjeitä ei lähetetä säännöllisesti, vain tapauksissa kun liitto haluaa nopeasti tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Lue lisää


13.10.2016 Neuvottelut kielletty?

Upseeriliitto ja muut henkilöstöjärjestöt ihmettelevät puolustusministeriön toimintaa

Lue lisää


6.10.2016 Akavikot-raati: Aloite työeläkeindeksin muuttamisesta ennemminkin suuri puhallus kuin toimeentulon parannus

Senioriliikkeen kansalaisaloite työeläkeindeksin muuttamisesta palkkaindeksiksi etenee syksyllä eduskuntaan. Asia herättää kiihkeitä mielipiteitä ja Senioriliikkeen mukaan muutoksen kustannukset ovat marginaaliset. Mitä sanovat Akavikot, onko kyseessä eläkevarojen tyhjennys vai perusteltu toimi eläkeläisten toimeentulon parantamiseksi.

Lue lisää


26.8.2016 Tervetuloa töihin uudet upseerit!

100. kadetti- ja 83. merikadettikurssi valmistui

Lue lisää


4.6.2016 Hyvää Puolustusvoimain lippujuhlan päivää

Onnittelut kaikille ylennetyille ja kunniamerkein palkituille.

Lue lisää


3.6.2016 Akava hyväksyi kilpailukykysopimuksen ehdollisena

Akavan hallitus on hyväksynyt kilpailukykysopimuksen ehdollisesti, koska akavalaisilla sopimusaloista noin 90 prosenttia on hyväksynyt sopimuksen mukaisen ratkaisun. Akava edellyttää kuitenkin, että SAK:lainen Metalliliitto on mukana ratkaisussa.

Lue lisää


31.5.2016 Valtiolle neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Viime yönä saavutettiin valtiolla neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta.

Lue lisää


24.5.2016 Sture Fjäder jatkaa Akavan johdossa

Akavan tavoitteena nostaa osaaminen arvoonsa.

Lue lisää


27.4.2016 Vuoden upseeri kommodori Erkki Mikkola

Upseeriliiton liittovaltuuston kevätkokouksen yhteydessä Katajanokan Kasinolla Helsingissä 27.4.2016 julkistettiin Upseeriliiton valitsema Vuoden upseeri. Hän on kommodori Erkki Mikkola.

Lue lisää

 

29.2.2016 Tätä kilpailukykysopimus tarkoittaa käytännössä

Akavan hallitus on tänään hyväksynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelusopimuksen. Maan hallitus käsittelee sopimusta ja päättää sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tänään maanantaina, illalla.

Lue lisää


26.2.2016 Upseerit Nato-jäsenyyden kannalla

Upseeriliiton uuden jäsenkyselyn mukaan upseerit kannattavat Natoa entistäkin enemmän.

Lue lisää


8.2.2016 Sture Fjäderillä laaja kannatus jatkaa Akavan puheenjohtajana

Sture Fjäder on kerännyt taakseen jo yli puolet Akavan liittokokousäänistä seuraavaa puheenjohtajavaalia varten. Akavan puheenjohtaja seuraavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan toukokuussa. Fjäderiä kannattavat liitot kertoivat puheenjohtajaehdokkaansa vahvuuksista lehdistötilaisuudessa Helsingissä 8.2.2016.

Lue lisää


21.1.2016 Suomalaisten mielipiteitä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS julkaisi vuosittaisen mielipidetutkimuksensa tänään. Tutkimus koskee suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Osa kysymyksistä muodostaa yhtenäisen aikasarjan vuodesta 1964.

Lue lisää


12.1.2016 Jari Rantala JUKO:n varapuheenjohtajistoon

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry hallitus valitsi 11.1.2016 kokouksessaan varapuheenjohtajat toimikaudeksi 2016 - 2017.

Lue lisää