Julkiset tiedotteet

16.7.2018 8.46

Upseerien määrää on lisättävä

Puolustusministeri oikeassa armeijan henkilöstövajeesta, mutta upseerien tarve on paljon enemmän


Vuosina 2012 – 2015 toteutettu puolustusvoimauudistus vähensi Puolustusvoimien henkilöstön määrää yli kahdella tuhannella henkilöllä. Uudistuksen seuraukset vaikuttavat edelleen. Toimintamenomäärärahojen supistukset rapauttavat valmiutta ja uuden suorituskyvyn rakentamista.

Sotilaallinen turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on muuttunut epävakaammaksi, koska esimerkiksi Venäjän toiminta Itämerellä ja sen ilmatilassa on lisääntynyt. Turvallisuusuhkien muuttuessa puolustuskeinoja arvioidaan uudelleen. Sotilaalliseen hyökkäykseen varautuminen ja alueellisen koskemattomuuden varmistaminen pysyvät vastaisuudessakin tärkeinä osina Suomen itsenäistä ja omaa puolustusratkaisua.

Nykyisellä henkilöstömäärällä ei ole mahdollista ylläpitää erillisiä koulutettuja valmiusjoukkoja tai kyberyksiköitä. Lisäksi yllättävät ja poikkeavat tehtävät, kuten valmiuden kohottaminen ilma- tai merialueella tai pitempiaikainen virka-aputehtävä (esimerkiksi kunnallisen vedenjakelun häiriötilanteet, sähkönjakelun vakavammat häiriötilanteet tai maahanmuuttajien vastaanottotehtävät), ylikuormittavat henkilöstöä. Asevelvollisten koulutus toteutetaan samalla henkilöstöllä. Reservin koulutusmäärien kasvamisen johdosta perusyksiköt ja joukko-osastot joutuvat priorisoimaan varusmiehen ja reserviläisen välillä. Palauttavia jaksoja ei enää ole. Tällä voi olla vaikutusta palvelusturvallisuuteenkin.

Tänä vuonna juhlitaan Puolustusvoimien 100-vuotista historiaa. Juhlavuonna keskitytään maanpuolustustahtoon, materiaaliin ja toimintaan. Keskeisin joukko on unohtunut. Ilman ammattitaitoista henkilöstöä meillä ei ole Puolustusvoimia. Ilman henkilöstöä meillä ei ole sitä kuuluisaa henkeä, joka voittaa tarvittaessa vaikeimmatkin taistelut. Upseeriliittokin täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Me olemme huolissamme puolustuksen ja rajan henkilöstön tulevaisuudesta ja jaksamisesta. Nyt on toimittava ja panostettava myös henkilöstöön. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.

Upseeriliiton ja kentän arvion mukaan Puolustusvoimat tarvitsevat lisää ainakin 500 henkilötyövuotta. Myös Rajavartiolaitoksen henkilöstömäärää on lisättävä. Henkilöstön lisäykset on tehtävä lisärahoituksella. Jaksaminen ja työmäärän kasvaminen ovat haasteena sekä Puolustusvoimissa että Rajavartiolaitoksessa. Hävittäjät, laivat ja tankit tarvitsevat toimiakseen edelleen osaavan henkilöstön ja joukkoja johtavat upseerit. Upseereita ei voi värvätä pystymetsästä vaan korkeakoulutus ja harjaantuminen työssä vaatii aikaa.

Upseerien koulutusmäärää on suunnitelmallisesti lisättävä kadettikurssien aloitusvahvuuksia suurentamalla. Tämä olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Lisää upseereita tarvitaan mm. korvaamaan vähitellen poistuvaa opistoupseerien henkilöstöryhmää.

Kadettirivi Kasinon pihalla
Upseerien määrän lisäys alkaa kadettikurssien aloitusvahvuuksia korottamalla.

Nähdään ja keskustellaan SuomiAreenalla!

Lisätietoja:
Upseeriliiton puheenjohtaja
Ville Viita


viita@upseeriliitto.fi
044 501 0378
Facebook, Twitter


Palaa otsikoihin