Julkiset tiedotteet

15.3.2017 10.05

Upseeriliiton jäsentutkimus 2017

Taloustutkimus Oy toteutti Upseeriliiton jäsenkyselyn tammikuussa 2017. Tutkimuksen tuloksista myös uusimmassa Sotilasaikakauslehdessä.


Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille jäsenille, joiden meiliosoite on liiton jäsenrekisterissä. Muille kysely lähetettiin kirjeitse. Vastauksia kertyi yhteensä 2150. Vastausprosentti oli kohtuullinen 34,6 %, vaikka upseereilta voisikin odottaa parempaa vastausintoa. Kyselyn virhemarginaali on tällä vastaajamäärällä noin ±1,8 %-yksikköä.

Arvio poliittisen johdon toiminnasta

UL Jäsentutkimus poliittisen johdon onnistuminenPoliittisen johdon toiminnan arviot ovat palanneet normaaleihin lukuihin vuoden 2013 romahduksen jälkeen. Viime kerran heikkoihin tuloksiin vaikuttivat puolustusmäärärahojen leikkaus ja puolustusvoimauudistus irtisanomisineen. Edelleen puolet upseereista arvioi, että johto on epäonnistunut maanpuolustuksen kannalta.

Tulosten paranemiseen vaikuttanee tulossa olevat ilma- ja merivoimien suurhankinnat ja muutenkin jo tehdyt tai suunnitellut parannukset esim. valmiuteen ja tiedusteluun. Taustalla kuitenkin vaikuttaa arvio siitä, että Suomi ei ole reagoinut riittävän vahvasti Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan; parantamisen varaa on vielä paljon.

UL Jäsentutkimus puolustusmäärärahat
Edelleenkään upseerien enemmistö ei arvioi nykyisten puolustusmäärärahojen riittävän oikeasti itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen. Vain 15 prosenttia on täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että määrärahat ovat riittävät tavoitteen saavuttamiseksi. Poliittiset iskulauseet ovat kaukana siitä arjesta, jonka upseerit päivittäin näkevät.

Naton kannatus kovassa nousussa

UL Jäsentutkimus Pitäisikö liittyä Natoon kaikki


Upseereista 61 % kannattaa Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Kannatus on noussut 10 prosenttiyksikköä vuoden 2013 jäsenkyselyyn verrattuna. Viime kerralla evp-upseerit olivat aktiiviupseereita enemmän Naton kannalla, mutta nyt nimenomaan aktiiviupseerien Nato-kannatus on suorastaan hypännyt 49 prosentista 64 prosenttiin.

UL Jäsentutkimus Pitäisikö liittyä Natoon sotilasarvot

Sotilasarvotarkastelussa everstit ja kenraalit ovat eniten Nato-jäsenyyden puolesta ja kadetit kaikkein vähiten. Kadeteilla on myös suurin osuus ei osaa sanoa -vastauksia.

UL Jäsentutkimus Pitäisikö liittyä Natoon puolustushaara jat rvl

Puolustushaaroittain laskettuna meriupseerit ovat edelleen eniten jäsenyyden kannalla, mutta suurin muutos on tapahtunut maavoimissa, jossa kannatus on noussut 11 prosenttiyksikköä 61 prosenttiin. Rajaupseerienkin enemmistö on Naton kannalla, mutta selkeästi vähemmän kuin Puolustusvoimien upseerit.

Sotilaalliseen avunantoon vapaaehtoisuuden pohjalta

UL Jäsentutkimus kv_tehtävät

Upseerien enemmistö ei hyväksy sitä sotilaallisen avunannon tehtäviin ulkomaille voitaisiin määrätä tuosta vain. Tämän hyväksyy täysin tai lähes vain 30 prosenttia, kun 56 prosenttia vastustaa. Monella vastaajalla on kokemusta kriisinhallintatehtävistä, joissa on havaittu vapaaehtoisuuden toimivan hienosti.

Ei puoluepolitiikkaan mutta oikeus sananvapauteen tärkeä

UL jäsentutkimus politiikka ja sananvapaus 4

Selkeä enemmistö ei halua upseerien osallistuvan puoluepoliittiseen toimintaa. Osuus on pysynyt lähes vakiona jo 15 vuotta. 
Sananvapauttaan upseerit kuitenkin arvostavat. Vaikka puoluepoliittiseen toimintaan ei haluta osallistua, halutaan säilyttää oikeus kertoa mielipide poliitikoista ja poliittisista päätöksistä. Tämä oikeus on taattu perustuslaissa myös upseereille. Kaikkien ei ole pakko käyttää sananvapauttaan, mutta oikeudesta ei kannata luopua, vaikka yleisessä palvelusohjesäännössä kuinka suositeltaisiin vaikenemista.


Palaa otsikoihin